Zorg voor je kind

‘Gewoon’ naar de wc gaan om te poepen en plassen is voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend en zelfs een grote uitdaging. Of dat nu komt door een aandoening of ziekte, darmproblemen of blaasproblemen.

Heeft jouw kind continentie-, katheter- of stomazorg nodig of hulp nodig bij het leren darmspoelen? Wij adviseren en begeleiden jou en je kind daar graag bij.

Continentiezorg bij kinderen

Zorg voor een kind

Zindelijk worden is een leerproces dat grotendeels vanzelf gaat, maar dat geldt niet voor alle kinderen. Sommigen hebben problemen om droog te worden, andere hebben moeite met de stoelgang. Vanaf vijf jaar wordt bij een kind dat nog natte of vieze broeken heeft gesproken over incontinentie, ongewild urine- en/of ontlastingsverlies.

Wat onze dienstverlening zo bijzonder maakt

 • Verpleegkundige zorg toegespitst op de situatie en aan huis 
 • Onze all round opgeleide verpleegkundigen werken multidisciplinair
 • We onderhouden nauw contact met de behandelaar van je kind
 • Afspraken kunnen op korte termijn gepland worden
 • We denken met je mee en luisteren naar de behoefte van jou en je kind

Deskundig advies, begeleiding en instructie voor jou en je kind bij:

 • Continentiezorg
 • Darmspoelen bij kinderen 
 • Aanmeten van externe katheter
 • Intermitterend katheteriseren
 • Stomazorg

Darmspoelen bij kinderen

Heeft je kind last van chronische obstipatie of kan het zijn of haar ontlasting moeilijk ophouden? En werken andere middelen zoals toilettraining en goede leefgewoonten niet goed genoeg? Dan kan darmspoelen mogelijk die problemen verminderen of verhelpen. Darmspoelen is wel het uiterste middel, waar je echt de tijd voor moet nemen. Je voert de darmspoeling regelmatig en liefst op een vast tijdstip uit: regelmatig spoelen voorkomt ongelukjes en chronische verstopping, omdat het een regelmatigere stoelgang stimuleert. Per keer kan het tot een uur duren. Voor het toepassen van darmspoelen heb je altijd toestemming van de behandelend specialist nodig.

Darmspoelen kan een goede behandeling zijn bij:

 • Ziekte van Hirschsprung
 • Anorectale malformatie
 • Spina bifida
 • Functionele obstipatie (als er geen sprake is van een onderliggende aandoening voor de obstipatie)

Darmspoelen in de thuissituatie

De arts of verpleegkundige uit het ziekenhuis meldt je kind aan bij Hoogland Medical. Een gespecialiseerd verpleegkundige van ons komt vervolgens bij jou thuis om jou en je kind in alle rust te leren darmspoelen. Het streven is dat je kind (als het niet te jong is) het na verloop van tijd zelf kan. De meeste kinderen hebben na een darmspoeling 24 uur of zelfs langer geen last van ongewenst verlies van ontlasting. Het thuis aanleren en begeleiden geeft een hogere kans van slagen van deze behandelmethode. Wij zijn hierin gespecialiseerd en hebben veel ervaring met kinderen. Let wel, altijd onder toezicht (en in opdracht) van de gespecialiseerd verpleegkundige uit de zorginstelling.

Externe katheter aanmeten bij jongens

Gebruikt jouw kind incontinentiemateriaal, maar werkt het niet meer afdoende of past het niet altijd meer bij de situatie? Dan is het mogelijk om een externe katheter (ook wel condoomkatheter genoemd) aan te laten meten. Deze externe katheter wordt vooral bij oudere kinderen vanaf pubertijd toegepast. Vaak zijn dat ook kinderen met spina bifida die groter worden.
Op verzoek van de arts of verpleegkundige uit het ziekenhuis kunnen de verpleegkundigen van Hoogland Medical hiervoor ingeschakeld worden. Onze verpleegkundigen denken mee en bekijken wat praktisch is in de thuissituatie, bijvoorbeeld als je kind in een rolstoel zit of bij een transfer tussen toilet en bed.

Intermitterend katheteriseren bij kinderen

Als je kind een probleem heeft met het legen van de blaas, kan het zijn dat hij of zij daarom moet katheteriseren. Dat katheteriseren gebeurt met eenmalige katheters en met een bepaalde regelmaat. Het is afhankelijk van de leeftijd van je kind of je als ouder je kind katheteriseert of dat jouw kind dat zelf kan.
Intermitterend katheteriseren wordt jou en je kind in de meeste gevallen in het ziekenhuis aangeleerd. De verpleegkundigen van Hoogland Medical adviseren en denken mee over wat dat praktisch betekent in de thuissituatie.

Stomazorg bij kinderen thuis

Als ouder verzorg je het stoma van je kind eigenlijk altijd zelf. Echter, je kind staat voor zijn of haar stoma onder controle bij de stomaverpleegkundige in het ziekenhuis. Zaken rondom de stomazorg bij je kind vinden in het ziekenhuis plaats. Tenzij er sprake is van een heel specifieke situatie.

Heeft je kind bijvoorbeeld last van lekkages en is de reisafstand naar het ziekenhuis erg groot? Dan kan de stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis ons vragen om jouw kind thuis te bezoeken en te helpen.