Disclaimer

Hoogland Medical BV heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. De informatie kan niet als vervanging van een consult of behandeling bij een arts worden gezien. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. Hoogland Medical BV behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

Hoogland Medical BV is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of informatie afkomstig van deze website, waaronder ook de tijdelijke, permanente of beperkte onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar websites of informatie van derden. Hoogland Medical BV is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door Hoogland Medical BV worden onderhouden.

Een bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt.

Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van Hoogland Medical BV. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen.