Over Hoogland Medical

Zorg zit in onze genen

Zorg zit ons al enige jaren in de genen: al sinds onze oprichter Henk Hoogland als verpleegkundige in 1986 besloot om medische hulpmiddelen en zorg aan huis te gaan leveren door heel Nederland. Eerst alleen voor continentie- en stomazorg, maar al snel breidde de organisatie haar dienstverlening uit naar retentiezorg, wondzorg, darmspoelen en diabetes.

Nu, vele jaren later is het hart van onze organisatie nog steeds een zorghart waarin aandacht voor onze cliënten voorop staat. En we met onze expertise en hoge zorgkennis streven naar een hogere kwaliteit van leven voor onze cliënten.

Samen voor de beste zorg

Gespecialiseerd in complexe zorg stellen we de mens achter de cliënt centraal. We helpen bij problemen en zoeken naar een oplossing: net zo lang tot we deze gevonden hebben. En we bieden, zo nodig, een luisterend oor. Omdat wij vinden dat goede zorg verder gaat dan alleen het gebruik van een hulpmiddel.

Medewerkers customer support van Hoogland Medical

Menswaardig, zorgzaam en integer

Zomaar een aantal van de waarden die wij ter harte nemen en van waaruit wij handelen. Omdat wij respect hebben voor de mens en zijn waarden en wensen. Omdat we zorgen voor elkaar: niet alleen voor onze cliënten en voorschrijvers, maar ook voor medewerkers en maatschappij. En omdat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Eerlijk, oprecht en betrouwbaar.

Opereren binnen het krachtveld cliënt, zorgvoorschrijver, zorgverzekeraar en fabrikant

Wij voeren onze taak als medisch speciaalzaak uit binnen de dynamiek van cliënt, zorgvoorschrijver, zorgverzekeraar en fabrikant. Met belangen hierbinnen als hoogkwalitatieve zorg en serviceniveau, doelmatigheid, efficiëntie, werkdrukverlaging en bezuiniging, maakt Hoogland Medical zich er hard voor om deze partijen goed met elkaar te verenigen in menselijk perspectief en een constructieve houding.

Flexibiliteit als gegeven

Wij richten processen in die de behoeften van verschillende partijen moeten invullen. Omdat deze behoeften aan verandering onderhevig zijn, moeten de processen regelmatig worden aangepast. De oplossing van vandaag is dan niet per definitie de oplossing van morgen. Ofwel, ‘wat vandaag goed is, moet morgen beter’. Hoogland Medical stelt zich op als een flexibele organisatie die op veranderingen kan inspelen.

Respect voor privacy

Bij Hoogland Medical zijn we ons ervan bewust dat we veel persoonsgegevens van onze cliënten nodig hebben om hen te kunnen voorzien van de best mogelijke dienstverlening. Net zoals we er bewust van zijn dat onbevoegden deze gegevens op geen enkele manier mogen inzien of in handen mogen hebben. Persoonsgegevens behandelen wij daarom in de gehele organisatie met respect en onze processen zijn daarop ingericht. Onze organisatie onderwerpt zich aan toetsingen door gecertificeerde organisaties op het gebied van informatiebeveiliging om een zo hoog mogelijke mate van beveiliging te bereiken.

Cliënten die bezig zijn met een tablet

Kwaliteit

Klanttevredenheid en een hoogkwalitatieve dienstverlening gaan bij ons hand in hand. We werken voortdurend aan de verbetering van producten, dienstverlening, arbeidsomstandigheden en de milieuprestatie, en hanteren daarvoor een kwaliteitsmanagementsysteem dat door verschillende instanties gecertificeerd is.

Hoogland Medical wordt jaarlijks door verschillende instanties geaudit en is gecertificeerd voor de internationale ISO 9001:2015 norm (Internationale Organisatie voor Standaardisatie) en het kwaliteitskeurmerk van de SEMH (Stichting Erkenningsregeling leveranciers Medische Hulpmiddelen). 

Logo's Quality Masters en SEMH

Daarnaast voldoen wij aan de Verordening medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation -MDR) in Europa. Deze verordening heeft als doel de patiëntveiligheid in de Europese Unie te vergroten, patiënten meer duidelijkheid te geven en ervoor te zorgen dat innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar blijven voor de patiënt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze maatschappij. Ruimte geven aan maatschappelijk bewustzijn is daarom in onze bedrijfsvoering opgenomen. Of dat nu gaat om goed werkgeverschap, de wijze waarop wij onze eigen dienstverlening uitvoeren of milieubewust ondernemen.

Mensen met de handen op elkaar voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

ZorgSpeciaal

Tweemaal per jaar brengen wij ons eigen magazine ZorgSpeciaal uit voor onze cliënten en zorgprofessionals. Met ons magazine willen we niet alleen informeren, handige tips en weetjes delen, maar ook inspireren. Inspireren om het maximale uit de dag te halen. Zorgen voor een stukje (h)erkenning.

Zo staat ZorgSpeciaal vol met verhalen van lotgenoten, zorgprofessionals en medewerkers van Hoogland Medical. ZorgSpeciaal is ook online te lezen.

Naast het magazine ZorgSpeciaal hebben wij een online platform ZorgSpeciaal met een extra verzameling van artikelen, nieuwtjes en weetjes.