Icoon katheterzorg

Katheterzorg

Wij leveren medische hulpmiddelen en ondersteuning voor katheterzorg als je plasproblemen hebt. Onze BIG-geregistreerde gespecialiseerd verpleegkundigen bieden zorg aan huis door heel Nederland. Hulpmiddelen die je bij ons bestelt, bezorgen wij discreet bij jou thuis. Indien je dat wenst, de volgende werkdag.

WAT IS RETENTIE?

Wanneer urine door het lichaam wordt vastgehouden heet dit retentie (urineretentie). Wordt er ontlasting vastgehouden, dan heet dit obstipatie. Urineretentie is het onvermogen om je blaas te ledigen. Daardoor ontstaat er een ophoping van urine in je blaas. Je kunt helemaal niet meer plassen of je plast slechts kleine beetjes.

VORMEN URINERETENTIE

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen acute urineretentie en chronische urineretentie.

Acute urineretentie

Het is plotseling onmogelijk om te plassen en er ontstaat pijn. De pijn is het gevolg van het uitrekken van de blaaswand. Binnen enkele uren ontwikkelen zich klachten als buikpijn en een pijnlijke aandrang om te plassen zonder dat je dat kunt. Acute urineretentie is een medische noodsituatie. Het is belangrijk om de urine weg te laten stromen, omdat er anders schade aan de nieren ontstaat.

Chronische urineretentie

Bij chronische urineretentie heb je vaak moeite om de blaas leeg te plassen, omdat de blaasspier niet sterk genoeg is of omdat de spieren van je bekkenbodem te gespannen zijn. De hoeveelheid urine die achterblijft in je blaas wordt langzaamaan groter. Chronische urineretentie is over het algemeen niet pijnlijk, omdat de blaas zich langzaam vult. De blaas kan echter zo vol raken dat deze overloopt (overloopincontinentie). Je verliest dan urine zonder dat je blaas geleegd wordt.

Klachten bij chronische urineretentie zijn:

 • Het plassen komt moeilijk op gang
 • Terugkerende aandrang tot plassen
 • Een opgezette buik
 • Een slappe urinestraal die eindigt met druppelen
 • Kleine beetjes urine verliezen

OORZAKEN URINERETENTIE

Oorzaken van urineretentie:

 • Obstructie van de urethra of plasbuis
 • Aandoening aan het zenuwstelsel (dwarslaesie, multiple sclerose, spina bifida, ziekte van Parkinson, diabetes, herseninfarct of hersenbloeding). Schade aan de hersenen of het zenuwstelsel kan de blaasfunctie beïnvloeden
 • Bijwerking van medicijnen die inwerken op het zenuwstelsel
 • Verzwakte blaasspieren

Bij mannen kan urineretentie het gevolg zijn van:

 • Een goedaardige of kwaadaardige prostaatvergroting
 • Een prostaatabces (met pus gevulde zwelling), een plasbuisvernauwing (urethrastrictuur) of een vernauwing van de voorhuid (phimosis)
 • Een vernauwing van de blaasuitgang door een goedaardige prostaatvergroting (BPH). De prostaat ligt om de urinebuis heen. Als de prostaat groeit, kan deze de urinebuis dichtdrukken. Dit leidt tot een vernauwing of afsluiting van de blaasuitgang (obstructie). Hierdoor kan de urine moeilijk uit de blaas en ontstaan plasproblemen
 • Verminderde spierkracht in de blaaswand, onder andere door zenuwbeschadiging
Bij vrouwen kan urineretentie het gevolg zijn van:

 • Langdurige vaginale bevalling
 • Vaginale bevalling met gebruik van instrumenten om de bevalling te bevorderen (vacuümpomp of verlostang)
 • Vaginale verzakkingen, dan wel van blaas, rectum of baarmoeder
 • Afwijkingen van de plasbuis
 • Operaties voor urineverlies
 • Tumoren in het kleine bekken
 • Fowler syndroom; overactiviteit van de plasbuis-sluitspier

Ook obstipatie kan urineretentie veroorzaken. Obstipatie kun je helpen voorkomen door zelf te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging, voldoende te drinken en vezelrijke voeding tot je te nemen.

COMPLICATIES URINERETENTIE

Mogelijk complicaties bij urineretentie :

 • Schade aan de nieren
 • (terugkerende) blaasontsteking en urineweginfecties
 • Vergrote blaas

  NEUROGEEN BLAASLIJDEN

  Bij een neurogene blaas is er een probleem in de aansturing en/of werking van de blaas door zenuwschade. Oorzaak kan een aandoening zijn die de zenuwen beschadigt (dwarslaesie, multiple sclerose, spina bifida, ziekte van Parkinson, beroerte, diabetes)

    Neurogeen blaaslijden kan leiden tot verschillende soorten complicaties:

    • Urine-incontinentie vanwege een overactieve blaas, waarbij de blaas zich al bij de geringste hoeveelheid urine aanspant en aandrang geeft tot plassen.
    • Overloopincontinentie door een inactieve (hypotone) blaas: de blaaswandspier ontvangt geen zenuwprikkels meer door zenuwschade. De blaaswandspier trekt zich niet samen, waardoor er steeds meer urine in de blaas ophoopt en het moeite kost om te plassen.

     BEHANDELING VAN URINERETENTIE

     Bij acute urineretentie is het belangrijk om de urine weg te laten stromen, omdat er anders schade aan de nieren ontstaat en het risico op een blaasontsteking toeneemt. Een katheter inbrengen waardoor de urine kan wegstromen, vermindert direct de klachten. Daarna volgt verder onderzoek naar de oorzaak en een daarop afgestemde behandeling. In afwachting daarvan ben je aangewezen op het gebruik van een verblijfskatheter, een suprapubische katheter of intermitterende zelfkatheterisatie.
     Bij chronische urineretentie volgt er een behandeling die afgestemd is op de oorzaak.

       Mogelijke behandelingen zijn:

       • Intermitterend katheteriseren/zelfkatheterisatie
       • Verblijfskatheter
       • Bekkenfysiotherapie
       • Medicatie
       • Sacrale neurostimulatie of neuromodulatie
       • Operatie

       Is een neurologische ziekte de oorzaak van de problemen, dan zal de behandeling gericht zijn op het leren omgaan met incontinentie en/of zelfkatheterisatie in je dagelijkse leven.

        URINE AFVOERENDE HULPMIDDELEN

        Met jouw arts of continentieverpleegkundige bepaal je, afhankelijk van de oorzaak, welke behandeling voor jou nodig is en welke hulpmiddelen je daarbij nodig hebt.

        Hoogland Medical heeft een groot assortiment urine afvoerende hulpmiddelen zoals intermitterende katheters, verblijfskatheters, suprapubische katheters, externe katheters/condoomkatheters en allerlei urinezakken, beenzakken en opvangzakken.

         Daarnaast kun je bij ons ook terecht voor absorberende incontinentiematerialen (o.a. inlegverbanden, continentiebroekjes, onderleggers), mocht je die nodig hebben.

          Wil je gebruik maken van onze dienstverlening?

          Wil je meer weten over hoe ook jij volop kunt profiteren van onze expertise, professionaliteit en vooral zorgzaamheid, meld je dan bij ons aan. Wij nemen vervolgens contact met je op om jouw aanvraag samen door te nemen. Een groot deel van de hulpmiddelen die wij leveren, krijg je vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar. Om deze hulpmiddelen te kunnen leveren, hebben wij een machtiging of recept van je (huis)arts of behandelaar nodig.