Vergoedingen

Medische hulpmiddelen krijg je veelal vanuit het basispakket van je zorgverzekeraar vergoed. In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat beschreven welke functiegerichte hulpmiddelen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking kunnen komen.

Dit gaat wel ten koste van je eigen risico. Je betaalt dus zelf de kosten tot het volledige bedrag van je eigen risico is bereikt. Zorgkosten die je daarna maakt ten behoeve van je medische hulpmiddelen worden door je zorgverzekeraar vergoed.

Declareren van hulpmiddelen

Hoogland Medical regelt de declaraties van vergoede hulpmiddelen met je zorgverzekeraar. Zo hoef jij je daar geen zorgen om te maken. Voor 2024 heeft Hoogland Medical een overeenkomst met alle zorgverzekeraars, met de volgende uitzondering:

  • Ben je verzekerd bij CZ, dan kun je jouw hulpmiddelen voor diabetes niet bij Hoogland Medical bestellen. Hulpmiddelen en materialen voor stoma, urologie, incontinentie, darmspoelen en wondzorg kun je wel gewoon bij ons bestellen.
  • Heb je een Just polis van CZ, dan kun je ook jouw hulpmiddelen voor stoma, urologie en incontinentie niet bij Hoogland Medical bestellen. Darmspoel- en wondzorgmaterialen kun je wel gewoon bij ons bestellen.

Er zijn verschillende tarieven die zorgverzekeraars gebruiken om hulpmiddelen te vergoeden; dagprijsvergoeding, clusterprijsvergoeding en korting op adviesprijs.

Welke hulpmiddelen krijg ik vergoed uit het basispakket?

Bij Zorginstituut Nederland is te lezen welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het basispakket. Deze hulpmiddelen zijn onderverdeeld naar soort toepassing.

Blauwe envelop belastingdienst en contante euromunten

Belastingaangifte

Geef je veel geld uit aan zorg, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen vanwege ziekte of handicap? En zijn deze kosten voor jouw eigen rekening? Dan kun je gebruik maken van de aftrek van zorgkosten bij de aangifte van de inkomstenbelasting.