9 Over Hoogland Medical 9 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Binnen onze bedrijfsvoering geven wij ruimte aan maatschappelijk bewustzijn om zo een bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde toekomst.

Goed werkgeverschap

Hoogland Medical heeft randvoorwaarden gecreëerd met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, werkruimte, middelen en materieel dat nodig is voor een goede en veilige uitvoering van werkzaamheden. Ons personeelsbeleid is erop gericht om naast het streven naar persoonlijke ontwikkeling, vakbekwaamheid, kennis en competenties, ook het kwaliteitsbewustzijn te optimaliseren. Niet alleen om zo een hoge klantvriendelijkheid en serviceniveau te bereiken, maar ook een hoge werknemerstevredenheid.

De persoonlijke waarden van onze medewerkers zijn verbonden met de waarden van de organisatie. We zorgen voor onze cliënten en partners, maar ook voor elkaar. We willen onze medewerkers in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen. Gezamenlijk en individueel hebben wij de ambitie om het steeds een beetje beter te willen doen. Zo kunnen wij ons blijven aanpassen en flexibel inspelen op veranderende omstandigheden, met een open blik op de buitenwereld en gericht op de toekomst.

Milieuprestatie

Milieubewust ondernemen is een belangrijk thema in onze bedrijfsvoering. We zijn continu op zoek naar manieren om te verduurzamen en tegelijkertijd een gezonde organisatie te blijven. Zo:

  • voeren we afvalstromen als papier/karton, folie, PBD gescheiden af;
  • besparen we energie door het gebruik van LED-verlichting en automatische lichtschakelaars, en een bewust gebruik van airco’s/WTW;
  • sluiten wij meerjarige energiecontracten af waarbij gebruik gemaakt wordt van groene duurzame energie;
  • bevorderen we papierloos werken;
  • minimaliseren we onze transportbewegingen door een slimmer inkoop- en voorraadsysteem, door efficiënte routes te plannen voor onze eigen vervoersdienst en door – waar mogelijk – gebruik te maken van lokale leveranciers van diensten.

We investeren in energiebesparende maatregelen en voldoen aan de informatieplicht energiebesparing die voortvloeit uit de Wet milieubeheer. De gemeente is hierin het bevoegd gezag en ziet toe op naleving.

 

Naast maatregelen die wij zelf uitvoeren, bieden wij ook onze cliënten de mogelijkheid om duurzamer om te gaan met hun restmateriaal en het niet zomaar weg te gooien. Zo mag restmateriaal altijd retour gestuurd worden naar ons, mits het onbeschadigd is. Afhankelijk van een aantal voorwaarden:

  • verrekenen wij het restmateriaal bij de zorgverzekeraar van de cliënt,
  • sturen wij het restmateriaal naar de missie (Stichting Kansarmen Roemenië),
  • of gebruiken wij het restmateriaal voor scholingen.

Oog voor de maatschappij

Ruimte voor maatschappelijk bewustzijn. Dat betekent ook oog hebben voor maatschappelijke bewegingen, ideeën en activiteiten, en daarin investeren. We maken daarom, als kan, gebruik van lokale leveranciers van diensten en steunen lokale sportverenigingen. Maar sponsoren bijvoorbeeld ook de jaarlijkse Handbike Marathon in Utrecht en de jaarlijkse Handbike Battle in Oostenrijk, waar we bij de laatste ook fysieke ondersteuning ter plekke bieden. Of dragen bij aan het maatschappelijk zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling in ziekenhuis Bernhoven, de stomapoppen voor het Amalia kinderziekenhuis, een kookworkshop voor stomadragers, en een zwemdag voor stomadragers. Daarnaast ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek.

Leerbedrijf

Binnen onze organisatie is het voor studenten mogelijk om een stage te lopen. Er is ruimte voor zowel meewerkstages als afstudeerstages.