9 Jouw zorg is onze zorg 9 Klantenservice 9 Declaratietarieven

Declaratietarieven

Er zijn verschillende tarieven die zorgverzekeraars gebruiken om hulpmiddelen te vergoeden. Zo kan er gebruik worden gemaakt van dagprijsvergoeding, clusterprijsvergoeding en een vergoeding waarbij er een korting op de adviesprijs wordt gehanteerd.

Dagprijsvergoeding

Een dagprijsvergoeding is een vooraf met de zorgverzekeraar afgesproken bedrag dat Hoogland Medical mag declareren voor elke dag of periode dat een gebruiker product(en) gebruikt. Dit staat los van het merk van het product en de hoeveelheid die wordt gebruikt. De methodiek van declareren verschilt per zorgverzekeraar. Dit kan meteen alle dagen zijn of telkens achteraf een volledige maand.

Incontinentiemateriaal

Bij incontinentiemateriaal is dit op basis van een profiel. De verschillende profielen hebben allemaal een eigen dagprijs en verschillen in zwaarte. Van lichte tot zware incontinentie. In welk profiel iemand wordt geplaatst, wordt op basis van urineverlies en zwaarte van het incontinentiemateriaal bepaald tijdens de intake.

Afvoerende Urologie

Bij afvoerende urologie wordt er gebruik gemaakt van categorieën. Elke categorie staat voor bijvoorbeeld het aantal katheterisaties en daar staat een dagprijs voor. Deze dagprijs mag Hoogland Medical declareren voor elke dag of periode dat er producten worden gebruikt.

Stoma

Bij cliënten die een stoma hebben is er een dagprijs bepaald per type stoma. Colo, Ileo, Urine of Continent. Alle producten die nodig zijn voor het verzorgen van het stoma vallen onder deze dagprijs, ongeacht welk merk het is of welke aantallen er worden gebruikt. De dagprijs mag door Hoogland Medical worden gedeclareerd.


Eigen risico

Door de dagprijs methodiek kan het zijn dat je in een nieuw jaar op jouw eigen risico wordt aangesproken voor een levering uit het jaar ervoor. Dit gebeurt alleen als jouw zorgverzekeraar de dagprijs declaraties achteraf per maand wil ontvangen.

Korting op adviesprijs

Korting op de adviesprijs is een vooraf overeengekomen percentage dat berekend wordt over de adviesprijs die door de fabrikant van het product is vastgesteld. Dit bedrag mogen wij in rekening brengen bij jouw zorgverzekeraar.

Clusterprijsvergoeding

Een clusterprijsvergoeding is een vooraf vastgesteld tarief per producttype dat wij per stuk mogen declareren ongeacht het merk van het product.

Vergoedingen

Op de pagina vergoedingen leest u meer over vergoedingen en het declareren van kosten van hulpmiddelen.