Promotieonderzoek naar betere zorg rondom stomapatiënten

Welke patiënten hebben baat bij een stoma en welke patiënten ondervinden er nadelen van. Tina van Loon, chirurg in opleiding in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar stoma’s en hoe de zorg rondom stomapatiënten kan worden verbeterd.

Er zijn in Nederland ongeveer 32.000 stomapatiënten en jaarlijks worden zo’n 7000 stoma’s aangelegd. Een stoma heeft een grote impact op de mentale en fysieke gezondheid en het welbevinden van stomapatiënten. Stoma operaties gaan gepaard met een hoog risico op complicaties. Het is daarom belangrijk om te weten welke patiënten beter af zijn met een stoma en welke niet.  

Wereldwijd is er in de gezondheidszorg een groeiend bewustzijn voor innovatie (single-port operaties), kwaliteit van leven (QOL; autonomie of onafhankelijkheid van patiënten), vermindering van morbiditeit (complicaties of heropnames) en zorgkosten (verblijfsduur en gebruik van zorg). Doel van het proefschrift was om deze uitdagingen en klinische aspecten te onderzoeken in de context van stoma’s en stoma gerelateerde morbiditeit bij colorectale chirurgie.

In het proefschrift is onderzoek gedaan onder:

  • specifieke patiëntengroepen die een spoedoperatie ondergingen;
  • oudere patiënten die een operatie ondergingen vanwege dikke darm- en endeldarmkanker;
  • patiënten na endeldarmoperaties.

Daarnaast is onderzocht op welke wijze patiënteneducatie en invulling van het zorgpad, een positieve invloed hebben op het verminderen van de opnameduur, het aantal heropnames en de behoefte aan thuiszorg.

Tot slot is de single-port techniek, om stoma’s op te heffen via de stoma opening zelf, onder de loep genomen. Deze methode bleek net zo veilig te zijn en met minder complicaties gepaard te gaan in vergelijking met reeds bestaande technieken.

Het proefschrift kun je via deze link lezen:

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/stoma-challenges-in-stoma-surgery-and-patient-management