Dit weekend vindt van 2 tot en met 4 juli het 22e congres van het EAUN (European Association of Urology Nurses) plaats in Amsterdam. De verpleegkundigen van Hoogland Medical zijn daar ook aanwezig.

EAUN is het grootste urologisch verpleegkundig evenement in Europa waar urologie verpleegkundigen samenkomen.

Programma

Het driedaagse congres heeft een interessant programma gericht op de nieuwste ontwikkelingen in de urologische verpleegkundige zorg. Plenaire en thematische sessies, lezingen, debatten en cursussen bieden urologie verpleegkundigen de mogelijkheid hun kennis te vergroten.

EAUN22 trapt af met een blik op de urologische zorg tijdens een pandemie en de lessen die we daaruit kunnen trekken. Daarnaast is patiëntcommunicatie is een belangrijk thema dat in verschillende sessies en lezingen behandeld wordt. Evenals functionele urologie en urologische oncologie.

Thema’s aan bod

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer:

  • het managen van een overactieve en een onderactieve blaas,
  • de risicofactoren bij katheter gerelateerde urineweginfecties en de impact daarvan op patiënten die een katheter gebruiken
  • de seksuele consequenties van een prostaatkankerbehandeling en de behoefte aan professionele ondersteuning,
  • de complicaties na een radicale prostatectomie in relatie tot risicofactoren als BMI.

Verder brengt EAUN22 in kaart wat de rol van de urologische oncologieverpleegkundige op de poli is, hoe de SONCOS-richtlijnen zijn doorgevoerd en of deze bijdragen aan goede klinische zorg.

Meer informatie lees je op: https://eauncongress.uroweb.org/